AGNIESZKA JAGIEŁA

TŁUMACZ JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Copyright 2023

Created with Webwave CMS

e-mail: agnieszka@jagielatranslations.pl

gnieszka Jagieła Tłumaczenia 

TŁUMACZENIA PISEMNE

 

  • tłumaczenia ekonomiczno-handlowe: umowy, korespondencja handlowa, formularze zamówień, oferty handlowe, sprawozdania finansowe, raporty, bilanse

  • tłumaczenia materiałów reklamowych: prezentacje, foldery, ulotki

  • tłumaczenia techniczne: instrukcje stanowiskowe, instrukcje obsługi, katalogi produktów, etykiety

  • tłumaczenia stron internetowych

 

TŁUMACZENIA AUDIOWIZUALNE

 

  • tłumaczenia reklam, filmów (finalny plik zawiera timecode'y)

 

TŁUMACZENIA USTNE

 

  • tłumaczenia spotkań biznesowych

 

USŁUGI DODATKOWE


Weryfikacja / korekta

  • sprawdzenie tekstu oraz pozbawienie go błędów gramatycznych, stylistycznych oraz ortograficznych

 

Komputerowe przepisanie tekstu w języku rosyjskim

  • przepisanie tekstu ze skanów, zdjęć lub plików nieedytowalnych

 

Korepetycje

  • zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

OFERTA